រកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៤៤ករណីបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះកម្ពុជារកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៤៤ករណី នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ​​

Detail Bottom Banner –  2
Detail Bottom Banner – 3
Detail Top
相关新闻